Hóa chất xử lý hồ bơi

Mô tả về hóa chất.

hoachatxulyhoboi2

HCL ( Acid )

botsoda

Bột Soda

hoachatxulyhoboi1

Chlorine